Γαλλία: Μεγαλειώδεις διαδηλώσεις ενάντια στη μεταρρύθμιση Μακρόν για το συνταξιοδοτικό
ΑΡ THIBAULT CAMUS