Γερμανία: Απαγορεύτηκε η συμμετοχή του Κομμουνιστικού Κόμματος στις εκλογές!