Γερμανία: «Κλέφτης» όποιος μαζεύει τρόφιμα από κάδους απορριμάτων