Για πρώτη φορά στη Βρετανία η Unicef αναλαμβάνει τη σίτιση παιδιών στη χώρα