Η Δανία κατασκευάζει το πρώτο τεχνητό νησί αιολικής ενέργειας στον κόσμο