Η Ελένη, η πρώτη πτυχιούχος στην Κύπρο με σύνδρομο Down