Η Γαλλία δίνει αύξηση συνολικού ύψους 8 δισ. ευρώ στους εργαζόμενους στη δημόσια Υγεία