Η Ισπανία ορθώνει ανάστημα: Μειώνει τιμές σε ηλεκτρικό & καύσιμα με ή χωρίς συναίνεση της Ε.Ε