Η Ισπανία προχωρά σε άμεση στήριξη 16 δισ. για την κοινωνία!