Η Jeni Haynes δημιούργησε 2.500 προσωπικότητες για να αντέξει την κακοποίηση από τον πατέρα της 
BBC