Η λαϊκιστική δεξιά βάλλει κατά των δημόσιων πανεπιστημίων και της ακαδημαϊκής ελευθερίας