Η Μέρκελ πιστή στην ισοπέδωση των μαζών λέει «όχι» στην άρση της πατέντας