Η πανδημία στέρησε το σχολείο στο ένα τρίτο των παιδιών παγκοσμίως