Η πανδημία, τα εμβόλια και η τρίτη αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ASSOCIATED PRESS FRANCISCO SECO