Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Σουηδίας υποχρεώθηκε σε παραίτηση λίγες ώρες μετά την εκλογή της