ΗΠΑ: Κολοσσιαίο πρόγραμμα 1,2 τρισ. δολαρίων για στήριξη υποδομών και κοινωνικής πρόνοιας