Ισότητα φύλων στη γερμανική κυβέρνηση: 8 άνδρες και 8 γυναίκες στα υπουργεία