Ισπανία: 45% των ανθρώπων που ζουν σε ενοίκιο κινδυνεύουν με φτώχεια
Χ MARIO NAWFAL