Ισπανία: Τι έδειξαν τα αποτελέσματα για τη συναυλία – πείραμα με τα 5.000 άτομα