ΗΠΑ: Νόμος για την εκτροφή των ζώων μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη γεωργική βιομηχανία