Καμπανάκι για Ελλάδα από Ιταλία: Μην μας αντιμετωπίζετε σαν νοσοκομείο λεπρών