Καπιταλισμός σημαίνει να απαγορεύεται η φιλοξενία αστέγων σε δημόσιους χώρους!