Καπιταλισμός είναι: Στη Βραζιλία διανομείς φαγητού δεν έχουν να αγοράσουν να φάνε
AP PHOTO JON GAMBRELL