Καζάνι που βράζει η Τουρκία από το οικονομικό «κραχ»: Με δελτίο αλεύρι και λάδι – Ο κόσμος στους δρόμους