Κύκλωμα στην Ινδία εμβολίασε 2.500 άτομα με θαλασσινό νερό