Κίνα και Ρωσία διευρύνουν τις συμφωνίες για τα δικά τους εμβόλια