Κοινό αίτημα Φινλανδίας και Σουηδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ
FINLAND AT NATO / TWITTER