Κοτζιάς: Είναι ενδοτικοί, άσχετοι και επικίνδυνοι κι αυτό έχει κόστος για τη χώρα