Λουκάνο: ο Δήμαρχος που καταδικάστηκε για την αλληλεγγύη του