Μεσαίωνας στις ΗΠΑ: Γυναίκες καταδικάζονται σε φυλάκιση επειδή απέβαλαν