Μια «γροθιά» η Γαλλική Αριστερά με τον Μελανσόν για Πρωθυπουργό
AP LEWIS JOLY