Νομοσχέδιο που ενισχύει την εργασία εισηγείται η κυβέρνηση Σοσιαλιστών-Podemos