Νοσοκομείο ενθαρρύνει τα παιδιά να «οδηγήσουν» μέχρι το χειρουργείο, για να μειώσει το άγχος τους