Ντουτέρτε προς φτωχούς Φιλιππινών: «Αν δεν έχετε οινόπνευμα, απολυμανθείτε με βενζίνη»