Ο Gunner, που επιβίωσε με νερό βροχής για 1 μήνα μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη του, υιοθετήθηκε
OKLAHOMA COUNTY SHERIFF'S OFFICE