Ο υπόδικος Κουρτς βρήκε δουλειά με απολαβές 500.000€ τον χρόνο στον ιδρυτή της Palantir