Ο καλύτερος δήμαρχος στον κόσμο είναι ένας Γάλλος κομμουνιστής