Οι διαδηλωτές στην Κολομβία δεν δειλιάζουν ακόμα και μπροστά στον στρατό!