Οι εργαζόμενοι διεκδικούν στην Βρετανία: Απεργίες σε όλη την χώρα λόγω των κακών συνθηκών εργασίας
AP