Οι ΗΠΑ δεν συμμετέχουν στην παγκόσμια πρωτοβουλία για εμβόλιο