Οι λιμενεργάτες στη Ραβέννα λένε «Όχι!» στην φόρτωση όπλων για το Ισραήλ