Οι προβλέψεις του ΔΝΤ ξυπνούν μνήμες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης