ΟΗΕ: Ο καταναγκαστικός εμβολιασμός δεν είναι ποτέ αποδεκτός