Παράνομη η αποστολή email από τον διευθυντή εκτός ωραρίου εργασίας στην Πορτογαλία
REUTERS CHRISTIAN HARTMANN