Πέθανε η δικηγόρος Εμπρού Τιμτίκ μετά από 238 ημέρες απεργίας πείνας απαιτώντας δίκαιη δίκη