Ποιος ο ρόλος της Γαλλίας στη γενοκτονία της Ρουάντα το 1994;
AFP SIMON WOHLFAHRT