«Πράσινο φως» και από την κυβέρνηση της Σουηδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ
AP