Ρωσία: Αυστηροποιείται το πλαίσιο για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα
AP