Σαν σήμερα πριν από 61 χρόνια η Κούβα εθνικοποίησε τράπεζες, βιομηχανίες, επιχειρήσεις