Σειρήνες πολέμου στην Ιερουσαλήμ: Σκηνικό ανάφλεξης μετά τις άγριες συγκρούσεις